Chichewa Articles

Zowona pa Mahatchi (Chichewa)

Allah Ta’ala akunena kuti: “Pamene adam’bweretsera akavalo oyera otulidwa bwino kwambiri madzulo ena. Adati: “Ndithu, ine ndakonda chuma Chadziko lapansi kuposa Kukumbukira Mbuye wanga mpaka Lidabisala (kulowa) kuseri kwa Chotsekereza. Ndibwezereni kwa ine.” (Surah Saad, aya 31-33). ZOCHITIKA ZOKHUDZA ZA Mahatchi 1. Mahatchi akhala akugwiritsidwa ntchito ndi anthu kukwera ndi, …

Read More »

Moyo Pambuyo pa Imfa (Chichewa Article)

Shaddad Ibne Aus Rahmatullahi Alaihi akunena kuti, “Kupweteka kwa imfa ndi koopsa kuposa zowawa zonse zapadziko lapansi ndi tsiku lomaliza. Ndi zowawa kwambiri kuposa kuchekedwa pakati, kudula zidutswa ndi mipeni kapena kuphika mumphika. akufa adzauka m’manda ndi kukauza anthu za zowawa za imfa, palibe amene angasangalale ndi moyo uno; ndipo …

Read More »

Saqati (Chichewa Article)

⚫ Hadhrat Sirri Saqati (Rahmatullah alayh) anali Mureed wa Hadhrat Ma’roof Karkhi (Rahmatullah alayh) ndi amalume ake a Hadhrat Junaid Baghdadi (Rahmatullah alayh). Poyambirira iye anali wamalonda ku Baghdad. Kuchuluka kwake sikunapitirire 5%. Chinthu chomwe chimawononga ma dinari 10 chidzagulitsidwa dinar 10.5. ‘Saqati’ ndi munthu amene amagulitsa zinthu zotsika mtengo …

Read More »
0:00
0:00
Open chat
Assalamualykum