Zulu Articles

Ube Njengenyosi

1. Inyosi idla kuphela emithonjeni ehlanzekile nenempilo. Igcina kude nezinto ezinyanyekayo kanye nephunga. Ngokufanayo, ikholwa kufanele lidle kuphela kulokho okuhlanzekile nokunempilo. Inyosi ikhiqiza uju oluhlanzekile futhi olunempilo. Ngokufanayo, amazwi nezenzo zekholwa kufanele kube okuhle nokumsulwa kuphela. Inyosi ayiziphuli noma izichithe izimbali ehlezi phezu kwazo. Eqinisweni, iwavuthela ngokuthwala impova isuka kwenye …

Read More »

Ukuthula Kuwe (Zulu)

USayyiduna ‘Ubaydullah ibn Mihsan رضي الله عنه Ul kubikwa ukuthi uRasulullah صلى الله عليه و سلم wathi: “Noma ubani phakathi kwenu ovuka ekuseni (1) ephephile lapho ehlala khona/phakathi komndeni wakhe, (2) enempilo emzimbeni wakhe, (3) enokudla kwakhe kosuku, khona-ke kunjengokungathi umhlaba wonke ubuthelwe yena. (Sunan Tirmidi, Hadith: 2346, Sunan Ibn …

Read More »
0:00
0:00
Open chat
Assalamualykum